۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۲ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۴ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۳ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۴ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۴.۵ (۲ votes)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۵۶۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۱ 

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

تلفکس :۰۲۱۵۵۴۳۵۰۶۳ 

تلفن همراه: ۰۹۱۰۲۹۰۳۱۹۴ , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir