۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۰ ریال
Average: ۴.۳ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۴.۲ (۵ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۲.۷ (۹ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۲ (۱۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۷ (۷ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۴ (۵ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۵ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir