۰ ریال
Average: ۴ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۴ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۲.۴ (۷ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳ (۸ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۸ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳.۸ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۱ 

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

تلفکس :   ۰۲۱۵۵۴۳۵۰۶۳ 

تلفن همراه:  ۰۹۱۲۰۵۰۶۶۱۴   , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir