۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Average: ۵ (۱ vote)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۱ 

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

تلفکس :۰۲۱۵۵۴۳۵۰۶۳ 

تلفن همراه: ۰۹۱۰۲۹۰۳۱۹۴ , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir