خلاصه نحوه استفاده از دستگاه الکتروشوک ZOLL مدل M Series در حالتهای کاری مختلف

 

 

الف _ مانیتورینگ :

 1. سوئیچ انتخاب حالت کاری را روی حالت MONITOR بچرخانید.
 2. با استفاده از کلیدهای انتخاب لید  و انتخاب سایز  ، لید و سایز مناسب را انتخاب کنید.
 3. در صورت نیاز به گرفتن رکورد (پرینت) ، کلید شروع و قطع پرینت را فشار دهید.

ب _ دفیبریلاسیون با استفاده از پدالها :

 1. سوئیچ انتخاب حالت کاری  را روی حالت DEFIB بچرخانید.
 2. پدالها را از روی دستگاه برداشته و ژل بزنید.
 3. با استفاده از کلید انتخاب انرژی روی پدال Sternum   ( یا با استفاده از کلیدهای انتخاب انرژی روی پنل دستگاه  مقدار انرژی مطلوب را انتخاب کنید (انرژی پیش فرض ۱۲۰ ژول میباشد)
 4. با استفاده از کلید شارژ انرژی روی پدال Apex  یا با استفاده از کلید شارژ روی پنل دستگاه   ، انرژی انتخابی را شارژ کنید.
 5. پدالها را روی سینه بیمار قرار داده ، اطراف بیمار را خالی کرده و شوک را با فشردن همزمان دو کلید نارنجی   روی بدن بیمار تخلیه کنید.

پ _ دفیبریلاسیون با استفاده از پدهای چندمنظوره :

 1. پدهای چندمنظوره را روی بدن بیمار در محل مشخص شده بچسبانید. کابل MFC را به پدها متصل کنید و سوئیچ انتخاب حالت کاری  را روی حالت DEFIB بچرخانید.
 2. با استفاده از کلیدهای انتخاب انرژی روی پنل دستگاه  مقدار انرژی مطلوب را انتخاب کنید (انرژی پیش فرض ۱۲۰ ژول میباشد)
 3. با فشار کلید شارژ روی پنل دستگاه  ، انرژی انتخابی را شارژ کنید.
 4. برای استفاده از آنالیز دستگاه ، با استفاده از کلید انتخاب لید ، لید PADS را انتخاب کرده ، سپس کلید ANALYZE   را فشار داده و منتظر نتیجه آنالیز بمانید.
 5. با فشار کلید تخلیه انرژی روی پنل دستگاه   انرژی روی بیمار  تخلیه شود.

ت _ پیس موقت غیرتهاجمی :

 1. الکترودهای ECG را به بدن بیمار متصل کنید.
 2. پدهای چندمنظوره را روی بدن بیمار در محل مشخص شده بچسبانید و از اتصال مناسب آنها با بدن مطمین شوید. و کابل MFC را به پدها متصل کنید. 
 3. سوئیچ انتخاب حالت کاری را روی حالت PACER بچرخانید.
 4. ریت پیس میکر را با سوئیچ تنظیم ریت  ۱۰ تا ۲۰ ppm بالاتر از ریت بیمار تنظیم کنید. (ریت پیش فرض ۷۰ است)
 5. میزان شدت جریان تحریک را به تدریج زیاد کنید تا اثر کپچر شدن روی مانیتور دیده شود. (شدت جریان پیش فرض صفر است) . شدت جریان ۱۰% بالاتر از حد آستانه تنظیم شود.

نکات ایمنی (بسیار مهم):

 1. به هیچ وجه هنگام تخلیه شوک، پدالها را به هم نچسبانید.
 2. به هیچ وجه هنگام تخلیه شوک، گاز خیس بین پدالها قرار ندهید.
 3. برای تست دستگاه، انرژی ۳۰ ژول را انتخاب کنید، شارژ نموده و در حالیکه پدالها روی دستگاه در جای مخصوص خود قرار دارند، با فشردن همزمان دو کلید نارنجی  ، انرژی را روی خود دستگاه تخلیه کنید. پیغام TEST OK نشاندهنده عملکرد صحیح دستگاه است.
 4. تست دستگاه فقط تحت شرایط ذکر شده (تست ۳۰ ژول) باید انجام شود. به هم چسباندن پدالها یا قرار دادن گاز خیس بین پدالها و تخلیه انرژی، ضمن ایجاد خطر برای کاربر، موجب آسیب دیدن جدی دستگاه میشود.
 5. این دستگاه انرژی شارژ شده را روی هوا تخلیه نمیکند و حتماً باید پدالها روی بدن بیمار قرار داده شود.
 6. برای شوک دادن حتماً سطح پدالها را کاملاً به ژل آغشته کنید و با فشاری در حدود ۵ کیلوگرم روی سینه فشار دهید. بعد از اتمام کار حتماً ژل روی سطح پدالها کاملاً با الکل تمیز شود.
 7. در صورتیکه هرگونه پیغام FAULT روی نمایشگر دستگاه ظاهر شد، دستگاه را خاموش نموده و به نمایندگی ارسال نمائید.

                                            

 

Image: 

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۱ 

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

تلفکس :۰۲۱۵۵۴۳۵۰۶۳ 

تلفن همراه: ۰۹۱۰۲۹۰۳۱۹۴ , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir