ریال,۱۴۰,۰۰۰
Average: ۳ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۳۰,۰۰۰
Average: ۲.۷ (۶ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۶۸۰,۰۰۰
Average: ۲.۷ (۶ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۴۷,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳.۸ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۲۱,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۵۷,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳.۷ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳.۸ (۶ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۶,۵۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۹,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir