تخت بیمارستانی بیمار+(قیمت ارزان)۱۴۰۱

 تخت بیمازستانی پیست؟

تخت بیمارستانی تختی است که مخصوص بیماران بستری در بیمارستان یا  افرادی  که نیاز به نوعی مراقبت بهداشتی دارند طراحی شده است. این تخت ها هم برای آسایش و رفاه بیمار و هم برای آسایش پرسنل بهداشتی دارای ویژگی های خاصی هستند. ویژگی های معمول شامل ارتفاع قابل تنظیم برای کل تخت، سر و پاها، ریل های جانبی قابل تنظیم و دکمه های الکترونیکی برای کار با تخت و سایر دستگاه های الکترونیکی نزدیک است.

تخت‌های بیمارستانی و سایر انواع تخت‌های مشابه مانند تخت‌های مراقبت‌های پرستاری نه تنها در بیمارستان‌ها، بلکه در سایر امکانات و محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی مانند خانه‌های سالمندان، تسهیلات زندگی کمکی، کلینیک‌های سرپایی و مراقبت‌های بهداشتی خانگی استفاده می‌شوند.

در حالی که اصطلاح "تخت بیمارستان" می تواند به تخت واقعی اشاره داشته باشد، از اصطلاح "تخت" نیز برای توصیف میزان فضای یک مرکز مراقبت بهداشتی استفاده می شود، زیرا ظرفیت تعداد بیماران در این مرکز بر حسب موجود اندازه گیری می شود. تخت ها

Image: 

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir