ریال,۵۴,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳.۸ (۶ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۰
Average: ۴.۳ (۴ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۴.۲ (۵ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۲.۹ (۱۰ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳.۲ (۱۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۸۵,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳.۷ (۷ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۴ (۵ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۴.۴ (۷ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۲۷,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۵ (۲ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۵ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۴.۷ (۳ votes)
افزودن به لیست دلخواه
ریال,۱۴,۰۰۰,۰۰۰
Average: ۳ (۵ votes)
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir