شوک مغزی برای وسواس فکری

۰تا۱۰۰ الکتروشوک درمانی+(ECT) چیست؟

 الکتروشوک درمانی :
 الکتروشوک درمانی یک درمان مؤثر و بی خطر است که تقریباً  دهه های متوالی است که مورد استفاده قرار می گیرد و شواهد علمی گسترده ای از آن حمایت می کند. تخمین زده می شود که حدود یک میلیون نفر در جهان هر سال با ECT درمان می شوند .همچنین با این درمان، بیماری بسیاری از بیماران بهبود یافته است.

آدرس :تهران جنوب به شمال اتوبان نواب قبل از پل کمیل ساختمان کالای پزشکی ایران (اقاقیا)واحد ۱۲۲

شرکت پیشگامان طب اقاقیا

 

تلفن همراه:  , ۰۹۱۲۵۴۶۷۱۴۲

ایمیل: ptaghaghia@gmail.com

وب سایت: www.ptaghaghia.ir